Chính sách chăm sóc sinh nhật Bé

CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC SINH NHẬT BÉ

 1. Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2017
 2. Điều kiện nhận ưu đãi:

Sau hóa đơn mua hàng đầu tiên và có lưu lại đầy đủ thông tin tại hệ thống cửa hàng Ninh Khương và Sun & Moon:

 • Họ tên khách hàng.
 • Số điện thoại
 • Email
 • Địa chỉ
 • Facebook
 • Họ tên Bé
 • Sinh nhật Bé.
 1. Nội dung ưu đãi:

 Ưu đãi suốt tháng sinh nhật Bé:

Giảm 15% tất cả sản phẩm nguyên giá.

 • Ưu đãi đặc biệt cho các Bé có sinh nhật trong tháng 06 và Tháng 10( Mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi và ngày Thành lập Ninh Khương): Giảm 20% tất cả sản phẩm nguyên giá.

+ Đặc biệt: Bé có sinh nhật ngày 01/06, 10/10:  được nhận quà tặng xinh xắn + giảm 25% tất cả sản phẩm nguyên giá trong ngày sinh nhật ( có thể áp dụng sớm/trễ hơn 03 ngày).

 • Trong tháng sinh nhật Bé con khách hàng Chuyên gia và khách hàng V.I.P Vàng: được nhận quà tặng xinh xắn hoặc phiếu mua hàng Sun & Moon trong ngày sinh nhật.